Văn hóa & Môi trường làm việc


Chúng tôi hướng tới việc xây dựng môi trường làm việc năng động, đoàn kết tới những người nhân viên, nguồn tài nguyên quý giá nhất của SS GLOVE:

#Chính trực:  Trung thực và có kỷ luật đạo đức vững vàng.
#Cam kết:  Theo đuổi và xác định, nỗ lực hết mình để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, sứ mệnh và trách nhiệm của mình.
#Thích ứng:  Thích ứng với những thay đổi của thế giới, hoàn cảnh sống, môi trường làm việc.
#Sáng tạo:  Không ngừng áp dụng những ý tưởng độc đáo, những sáng kiến mới, hữu ích vào thực tế để phục vụ khách hàng.

Văn hóa


CHÍNH TRỰC

  • Honest and have strong moral discipline.
  • Understand your personal values  and then be true to those values. 
  • Always be yourself, be honest in all situations, whether you are talking to your boss or to customers, employees…  

THÍCH ỨNG

  • Adapt to changing circumstances. 
  • Adapt to the new team, conditions, company rules, leadership style and personal characteristics of colleagues.
  • Adaptation skills are defined by the ability to observe, learn, quickly assess a situation, react in a reasonable way and be least emotionally affected.

CAM KẾT

  • Pursuing and determined, striving to fulfill their goals, tasks, missions and responsibilities to the maximum. 
  • Commitment to common goals and personal goals “for the customer”, by committing to complete your daily tasks.

SÁNG TẠO

  • Constantly put unique ideas, new and useful initiatives into practice to serve customers. 
  • Apply knowledge and experience into useful inventions, or practical measures to solve problems effectively.

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

Cơ hội nghề nghiệp
Chào bạn…Bạn có muốn tham gia làm thành viên của gia đình SS Glove không?

XIN CẢM ƠN!