Văn hóa Công Ty &
Môi trường làm việc


Chúng tôi hướng tới việc xây dựng môi trường làm việc năng động, đoàn kết tới những người nhân viên, nguồn tài nguyên quý giá nhất của SS GLOVE:

#Chính trực:  Trung thực và có kỷ luật đạo đức vững vàng.
#Cam kết:  Theo đuổi và xác định, nỗ lực hết mình để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, sứ mệnh và trách nhiệm của mình.
#Thích ứng:  Thích ứng với những thay đổi của thế giới, hoàn cảnh sống, môi trường làm việc.
#Sáng tạo:  Không ngừng áp dụng những ý tưởng độc đáo, những sáng kiến mới, hữu ích vào thực tế để phục vụ khách hàng.

Văn hóa


CHÍNH TRỰC

  • Trung thực và có kỷ luật đạo đức mạnh mẽ.
  • Hiểu rõ giá trị cá nhân của mình và sau đó thành thật với những giá trị đó.  
  • Luôn là chính mình , trung thực trong mọi tình huống, cho dù bạn đang nói chuyện với sếp hay với khách hàng, nhân viên...

THÍCH ỨNG

  • Thích ứng với hoàn cảnh thay đổi.
  • Thích nghi với đội ngũ mới, điều kiện, quy tắc công ty, phong cách của người lãnh đạo và đặc điểm cá nhân của đồng nghiệp.
  • Kỹ năng thích ứng được xác định qua  khả năng quan sát, tìm hiểu, đánh giá nhanh chóng một tình huống xảy ra, phản ứng lại một cách hợp lý và ít bị tác động nhất về mặt cảm xúc.

THÍCH ỨNG

  • Cam kết cho mục tiêu chung và mục tiêu cá nhân “vì khách hàng”, bằng việc cam kết nhưng hành động hằng ngày của bản thân.

  • Theo đuổi và quyết tâm với những cam kết của mình.SÁNG TẠO

  • Không ngừng đưa những ý tưởng độc đáo, sáng kiến mới mẻ, hữu dụng vào thực tế để phục vụ khách hàng.

  • vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm thành những sáng chế hữu ích, hay là những biện pháp thực tiễn để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

Cơ hội nghề nghiệp
Hãy trở thành một phần S&S Glove

XIN CẢM ƠN!