CƠ HỘI VIỆC LÀM

Hãy gia nhập đại gia đình SS GLOVE!

Chúng tôi sẽ đem đến cho bạn cơ hội để học hỏi và phát triển nghề nghiệp. Hãy trở thành một phần trong đại gia đình SS GLOVE để có trải nghiệm việc làm thú vị nhất! ​

CN PHỐI TRỘN

18 vị trí đang tuyển

Phối trộn nguyên liệu và hóa chất – Vận hành hệ thống clo:
- Tiếp nhận thông tin từ cấp trưởng nhóm phối trộn,hệ thống thông tin,triển khai công việc theo kế hoạch.
- Thực hiện bơm nguyên liệu mủ NBR từ NCC vào bồn chứa.
- Thực hiện nhập hóa chất từ NCC vào kho theo quy định.
- Phối trộn nguyên liệu mủ thô theo công thức phối trộn ban hành.
- Phối trộn chất tạo đông theo công thức phối trộn ban hành.
- Phối trộn các bồn Acid,Kiềm,KOH,NAOH theo công thức phối trộn ban hành.
- Cập nhật thông tin số liệu phối trộn vào hồ sơ phối trộn trong ca làm việc
- Vệ sinh các bồn trộn,dụng cụ-thiết bị hỗ trợ quá trình phối trộn.
- Vận hành hệ thống clo và theo dõi thông số,đảm bảo đạt yêu cầu.
- Thực hiện thay bình clo sau khi sử dụng hết,đảm bảo không gây ảnh hưởng đến quá trình vận hành sản xuất.
- Hỗ trợ làm các công việc khác thuộc bộ phận theo sự điều động của cấp quản lý,tùy theo tình hình thực tế trong quá trình sản xuất.

Nhà máy S&S Glove, Lô 4, Đường D6, KCN Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất đỏ, Tỉnh BRVT.
Việt Nam
31/07/2022

CN KHUÔN

8 vị trí đang tuyển

Tháo lắp khuôn và bảo trì holder:
- Thực hiện tháo lắp khuôn đúng theo quy trình và theo tiến độ sản xuất.
- Quản lý xe đẩy khuôn và các dụng cụ-vật tư hỗ trợ công việc.
- Vệ sinh khu vực sau khi tháo lắp khuôn.
- Phân loại và thực hiện ngâm rửa khuôn bằng hóa chất ban hành.
- Thực hiện rửa khuôn thủ công,đảm bảo chất lượng khuôn đạt yêu cầu trước khi lắp lên dây chuyền.
- Thực hiện kiểm tra trực tiếp tình trạng khuôn trên dây chuyền sản xuất và khắc phục sự cố.
- Thực hiện kiểm tra và xử lý khuôn rớt trong các bồn,bên trong lò sấy…
- Thống kê số lượng khuôn tháo và lắp trên dây chuyền trong ca làm việc.
- Thống kê số lượng khuôn bễ và khuôn kém chất lượng trên dây chuyền trong ca làm việc hằng ngày.
- Thực hiện bảo dưỡng holder,đảm bảo chất lượng đạt yêu cầu trước khi đưa lên dây chuyền.
- Thống kê số lượng holder kém chất lượng (phế liệu).
- Hỗ trợ làm các công việc khác thuộc bộ phận theo sự điều động của cấp quản lý,tùy theo tình hình thực tế trong quá trình sản xuất.

Nhà máy S&S Glove, Lô 4, Đường D6, KCN Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất đỏ, Tỉnh BRVT.
Việt Nam
31/07/2022

QC LAB

6 vị trí đang tuyển

- Tiến hành kiểm tra kiểm soát chất lượng khi nhập nguyên vật liệu đầu vào như bao bì đóng gói, khuôn mẫu.
- Thực hiện các kiểm nghiệm chất lượng, tính chất vật lý của sản phẩm
- Kiểm soát chất lượng thành phẩm đạt chất lượng theo yêu cầu trước khi xuất hàng.
- Kiểm tra chất lượng container và seal đảm bảo đạt yêu cầu.
- Kiểm soát trong quá trình chất hàng lên container,quá trình đóng seal,.. theo yêu cầu.
- Ghi chép đầy đủ tình hình chất lượng, phân tích & xử lý thông tin số liệu kiểm nghiệm.
- Thực hiện thao tác và quản lý máy móc,thiết bị trong phòng Lab
- Thực hiện các hỗ trợ công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Nhà máy S&S Glove, Lô 4, Đường D6, KCN Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất đỏ, Tỉnh BRVT.
Việt Nam
31/05/2022

TRƯỞNG NHÓM ĐÓNG GÓI

6 vị trí đang tuyển

Quản lý hoạt động phạm vi đóng gói:
- Triển khai kế hoạch đóng thành phẩm đúng tiến độ và đúng theo yêu cầu khách hàng.
- Giám sát vệ sinh khu vực đóng gói,đảm bảo đạt yêu cầu trước khi đóng thành phẩm.
- Giám sát trực tiếp quá trình đóng gói thành phẩm,phân bổ định mức đóng gói.
- Cập nhật thông tin đóng gói vào hồ sơ đơn hàng,dễ dàng truy xuất sau này.
- Hướng dẫn cho nhân viên nắm bắt công việc và phương pháp kiểm soát quy trình đóng gói qua từng khâu,hạn chế các sự cố sai xót.
- Theo dõi tình trạng vận hành của các máy móc,thiết bị hổ trợ cho quá trình đóng gói.
- Hướng dẫn nhân viên quy trình lọc lại găng tay thành phẩm sau khi đóng gói.
- Hướng dẫn nhân viên quy trình lọc lại găng tay bán thành phẩm theo yêu cầu.
- Giám sát quá trình làm việc của nhân viên.

Nhà máy S&S Glove, Lô 4, Đường D6, KCN Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất đỏ, Tỉnh BRVT.
Việt Nam
30/06/2022

TRƯỞNG BỘ PHẬN VẬN HÀNH

5 vị trí đang tuyển

Quản lý hoạt động phạm vi dây chuyền và phối trộn:
- Đào tạo nhân viên kiểm tra vận hành thông số nhiệt các bồn,lò sấy và kiểm soát nhiệt độ.
- Theo dõi thông số nhiệt cập nhật theo từng khung giờ trong hồ sơ sản xuất,đưa ra những biến động và phương án xử lý.
- Đào tạo nhân viên phân loại và cách sử dụng hóa chất hiệu quả và chính xác.
- Theo dõi kết quả thông số hóa chất trên dây chuyền cập nhật theo từng khung giờ trong hồ sơ thí nghiệm,đưa ra những biến động và phương án xử lý.
- Đào tạo và hướng dẫn nhân viên quy trình phối trộn nguyên liệu mủ thô,chất tạo đông…đúng theo tài liệu ban hành.
- Gửi thông tin các bồn sau phối trộn cho các phòng ban liên quan nắm bắt đảm bảo tránh sai xót trong hoạt động sản xuất.
- Đào tạo và hướng dẫn nhân viên quy trình vận hành hệ thống Clo an toàn.
- Điều chỉnh chất lượng găng tay sản xuất trên dây chuyền và duy trì theo dõi.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất.
- Theo dõi tình trạng máy móc thiết bị và báo cáo.
- Không có tai nạn lao động và không có sự cố về môi trường,cháy nổ.
- Giám sát trực tiếp quá trình làm việc của nhân viên.

Nhà máy S&S Glove, Lô 4, Đường D6, KCN Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất đỏ, Tỉnh BRVT.
Việt Nam
30/06/2022

TRƯỞNG NHÓM PHỐI TRỘN

4 vị trí đang tuyển

Quản lý hoạt động phạm vi phối trộn:
- Đào tạo và hướng dẫn nhân viên quy trình phối trộn nguyên liệu mủ thô,chất tạo đông và các hóa chất sử dụng cho nhu cầu sản xuất đúng theo công thức ban hành.
- Kiểm tra định lượng nguyên liệu phối trộn được cập nhật trong hồ sơ phối trộn và xác nhận.
- Gửi thông tin các bồn sau phối trộn cho các phòng ban liên quan nắm bắt đảm bảo tránh sai xót trong hoạt động sản xuất.
- Đào tạo và hướng dẫn nhân viên quy trình vận hành hệ thống các bồn trộn,bồn chứa và hệ thống clo.
- Duy trì nồng độ clo trên dây chuyền nằm trong khoảng thông số ban hành và theo dõi biến động.
- Tiếp nhận nguyên liệu theo số lượng và quy cách theo yêu cầu.
- Sắp xếp bố trí khu vực kho để nguyên liệu theo quy định.
- Kiểm tra theo dõi các thiết bị,máy móc thuộc phạm vi phối trộn,báo cáo tình trạng hoạt động.
- Giám sát trực tiếp quá trình phối trộn,theo dõi công việc của nhân viên cấp dưới.

Nhà máy S&S Glove, Lô 4, Đường D6, KCN Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất đỏ, Tỉnh BRVT.
Việt Nam
30/06/2022

BẢO TRÌ ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA - HỆ PHỤ TRỢ

4 vị trí đang tuyển

1. Triển khai thực hiện công việc:
- Đảm bảo hệ thống thiết bị dây chuyền, các thiết bị phụ trợ, hệ thống điện vận hành ổn định.
- Bảo trì, bảo dưỡng thay thế các thiết bị cho dây chuyền.
- Thực hiện công việc theo kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng định kỳ xử lý các sự cố trong quá trình vận hành.
- Ghi nhận báo cáo sự cố của bộ phận sản xuất để đề xuất khắc phục.
- Tư vấn đóng góp ý kiến lên cấp trên về cải tiến năng suất, tuổi thọ máy móc.
- Tham gia các hoạt động hỗ trợ cải tiến thiết bị máy móc, hỗ trợ lắp đặt, đưa vào vận hành dây chuyền, máy móc thiết bị mới, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và an toàn vận hành.
- Thực hiện sửa chữa, các công việc phát sinh trong ca.
- Thực hiện các công việc khác khi được phân công.
- Vệ sinh máy móc thiết bị theo định kỳ.
2. An toàn, môi trường, PCCC:
- Tuân thủ nghiêm ngặt quy định an toàn lao động và 5S tại khu vực làm việc.
- Tích cực tham gia các hoạt động PCCC và các qui trình Phản ứng khẩn cấp tại Công ty.
3. Thực hiện báo cáo công việc:
- Đề xuất phương án cải tạo sửa chữa khi thực hiện công tác bảo trì
- Theo dõi báo cáo bảo trì hệ thống máy móc thiết bị cho tổ trưởng.

Nhà máy S&S Glove, Lô 4, Đường D6, KCN Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất đỏ, Tỉnh BRVT.
Việt Nam
30/06/2022

INTERNATIONAL SALES EXECUTIVE - AMERICA

4 vị trí đang tuyển

- Phát triển thị trường tại Châu Mỹ đối với các sản phẩm găng tay y tế/ sản phẩm liên quan đến ngành “Găng tay”.
- Quản lý/chăm sóc/tư vấn khách hàng, đảm bảo chỉ tiêu sản lượng tại thị trường Châu Mỹ.
- Phát triển đội ngũ nhân viên để phát triển thị trường tại Châu Mỹ.
- Phát triển khách hàng thị trường Mỹ đối với các mảng OEM, doanh nghiệp, nhà phân phối
- Đảm bảo doanh thu tại thị trường Châu Mỹ (Ước tính khoảng trên 700 tỷ VND/ năm tương ứng 21 cont 40ft/ tháng)
- Am hiểu văn hóa thị trường châu Mỹ để có thể nắm bắt được mong muốn của khách hàng.
- Hiểu rõ quy trình mua hàng của khách hàng bao gồm thông tin thời gian mua hàng, người quyết định, người mua hàng, người sử dụng.
- Nắm bắt mong muốn của khách hàng về sản phẩm (giá, chất lượng, bao bì đóng gói, thương hiệu) và dịch vụ (phương thức vận chuyển và các điều khoản thanh toán quốc tế).
- Nghiên cứu điểm mạnh, điểm yếu đối thủ.
- Đưa ra phương án bán hàng cho từng khách hàng cụ thể.
- Thực hiện báo cáo định kỳ các công việc bán hàng.

Nhà máy S&S Glove, Lô 4, Đường D6, KCN Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất đỏ, Tỉnh BRVT.
Việt Nam
30/04/2022

PHÓ PHÒNG SẢN XUẤT

2 vị trí đang tuyển

1. Quản Lý Sản Xuất:
• Lên kế hoạch/triển khai/báo cáo việc bố trí nhân sự, máy móc, nguyên vật liệu để đáp ứng kế hoạch sản xuất.
• Đảm bảo dây chuyền vận hành đúng công suất đã đề ra.
• Duy trì các thông số trên dây chuyền sản xuất để đảm bảo chất lượng sản phẩm được ổn định.
• Giám sát việc thực hiện và tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình vận hành, quy trình phối trộn, quy trình đóng gói.
• Duy trì các hoạt động 5S, an toàn lao động trong toàn bộ khu vực sản xuất.

2. Phát Triển Tổ Chức:
• Phối hợp với các phòng ban liên quan để giải quyết các công việc liên quan đến hoạt động sản xuất và chất lượng sản phẩm.
• Giám sát việc tuân thủ các quy định của ISO, GMP (thực hành sản xuất tốt), các quy định của công ty về các vấn đề an toàn lao động, phòng cháy - chữa cháy.
• Tích cực tham gia các hoạt động cải tiến, nâng cao công suất, tiết kiệm chi phí sản xuất.

Nhà máy S&S Glove, Lô 4, Đường D6, KCN Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất đỏ, Tỉnh BRVT.
Việt Nam
30/06/2022

E-COMMERCE EXECUTIVE

1 vị trí đang tuyển

- Lên kế hoạch chương trình bán hàng trên kênh Thương Mại Điện Tử B2B/ B2C nội địa (Lazada, Shopee, Tiki, Thuốc sỉ…) và quốc tế (Amazon, Alibaba,...) để đạt doanh số theo yêu cầu. 

- Quản lý hệ thống khách hàng online, đảm bảo tính vận hành ổn định cho toàn hệ thống.

- Báo cáo kết quả kinh doanh và đề xuất chiến lược bán hàng, khuyến mãi, tham gia các chương trình của kênh bán định kỳ.

- Đảm bảo gìn giữ và phát triển tốt về thương hiệu, hình ảnh công ty.

- Thực hiện thu thập thông tin, nghiên cứu thị trường.

- Phối hợp với các đối tác và các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh doanh (marketing, kế toán, vận chuyển, kho bãi, v.v.).

Nhà máy S&S Glove, Lô 4, Đường D6, KCN Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất đỏ, Tỉnh BRVT.
Việt Nam

TRƯỞNG BỘ PHẬN MARKETING

1 vị trí đang tuyển

- Xây dựng chiến lược và chiến thuật tuyên truyền về công ty và gia tăng lưu lượng vào các kênh truyền thông chính thức của công ty
- Lập kê hoạch triển khai hoạt động marketing
- Lập và theo dõi ngân sách marketing hàng quý, hàng năm và phân bổ ngân sách hợp lý
- Giám sát và phê duyệt tài liệu marketing, từ banner website cho đến brochure quảng cáo.
- Đo lường và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch marketing, thu thập dữ liệu và đánh giá hiệu quả so với mục tiêu
- Phân tích hành vi của ngườii tiêu dùng và điều chỉnh các chiến dịch email và quảng cáo cho phù hợp
- Chịu trách nhiệm với hiệu suất công việc của phòng/bộ phận marketing
- Quản lý nhân viên/chuyên viên trong bộ phận

Nhà máy S&S Glove, Lô 4, Đường D6, KCN Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất đỏ, Tỉnh BRVT.
Việt Nam
30/04/2022

SALES ENGINEER

1 vị trí đang tuyển

- Xây dựng bảng giá và điều chỉnh giá bán.
- Tính toán và tối ưu hóa giá bán để đảm bảo mục tiêu doanh thu.
- Thu thập và phân tích giá cả của đối thủ để định hướng giá bán.
- Tập huấn kỹ thuật cho đội ngũ.

* Tổng hợp tính giá, quản lý thông tin giá bán của sản phẩm:

- Tổng hợp thông tin giá bán của các bộ phận có liên quan để xây dựng giá bán phù hợp theo yêu cầu của Ban lãnh đạo và yêu cầu của Phòng kinh doanh;
- Cập nhật thường xuyên về các yếu tố biến động về giá, chủ động nghiên cứu, đề xuất xây dựng giá bán phù hợp với từng giai đoạn hoặc theo yêu cầu cụ thể của Khách hàng và Ban lãnh đạo
- Thực hiện nghiên cứu thông tin về giá, thị trường của sản phẩm, khách hàng, đối thủ cạnh tranh nhằm thực hiện việc tổng hợp tính giá, xây dựng kế hoạch về giá phù hợp với xu hướng của thị trường

* Nghiên cứu, đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, thị trường ngành găng tay và các sản phẩm khác:

- Nghiên cứu chuyên sâu về sản phẩm, thị trường ngành găng tay, xu hướng phát triển sản phẩm và phát triển ngành
- Kết hợp với Phòng Hành chính nhân sự tổ chức xây dựng chương trình đào tạo hội nhập, đào tạo chuyên sâu về sản phẩm cho hệ thống nhân sự nội bộ Doanh nghiệp
- Hỗ trợ Phòng kinh doanh, Phòng Marketing tư vấn về sản phẩm và các thông tin về ngành găng tay đối với đối tác, khách hàng
- Kết hợp với R&D nghiên cứu phát triển sản phẩm theo xu hướng của thị trường


Nhà máy S&S Glove, Lô 4, Đường D6, KCN Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất đỏ, Tỉnh BRVT.
Việt Nam

TRƯỞNG BỘ PHẬN THIẾT BỊ - CƠ KHÍ

1 vị trí đang tuyển

1. Tiếp nhận thông tin quản lý và điều hành trong bộ phận:
- Tiếp nhận thông tin, yêu cầu từ cấp trưởng phòng và các phòng ban liên quan.
- Hoạch định công việc cụ thể, phân công cho các nhân viên trong bộ phận.
2. Giám sát theo dõi triển khai công việc:
- Quản lý, giám sát hệ thống thiết bị liên quan đến cơ khí theo phân công của trưởng phòng và Ban giám đốc Công ty.
- Kiểm tra, kiêm soát hệ thống thiết bị đúng theo yêu cầu thiết kế , đánh giá thiết bị tối ưu hóa năng suất vận hành.
- Phối hợp thúc đẩy nhà thầu đẩy nhanh công việc đúng tiến độ, chất lượng, đảm bảo an toàn an ninh, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường trong thi công và đảm bảo chất lượng công trình
- Tổ chức quản lý toàn bộ hoạt động thi công của nhà thầu, làm việc với các bên liên quan.
- Phê duyệt chịu trách nhiệm các hồ sơ liên quan đến công trình như: kế hoạch thi công, tiến độ thi công, biện pháp thi công, vật tư đầu vào cho nhà thầu trước khi thi công.
- Chịu trách nhiệm với cấp trên phương án lắp đặt, sửa chữa, cũng như chi phí tiến độ của dự án mới.
- Kiểm soát hồ sơ liên quan đến thiết bị , thi công lắp đặt dự án, các hồ sơ nghiệm thu hạng mục dự án.
- Thiết lập và kiểm tra các hồ sơ , các biễu mẫu , các tiêu chuẩn cho lắp đặt , vận hành hệ thống.
- Giải huyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công cho nhà thầu.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng nhóm, giám đốc dự án, trưởng phòng, Ban giám đốc.
3. Thực hiện báo cáo:
- Thiết lập hệ thống file báo cáo thực hiện dự án.
- Báo cáo, đánh giá tiến độ thi công thực hiện dự án hàng tuần.
4. Đào tạo và đánh giá nhân sự:
- Đào tạo nhân viên trong bộ phận đảm bảo nhân viên đủ năng lực thực hiện công việc một cách hiệu quả nhất.
- Định hướng phát triển nghề nghiệp cho nhân viên.
- Tạo môi trường làm việc an toàn, thân thiện.

Nhà máy S&S Glove, Lô 4, Đường D6, KCN Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất đỏ, Tỉnh BRVT.
Việt Nam
30/04/2022

TRƯỞNG BỘ PHẬN CẢI TIẾN

1 vị trí đang tuyển

1. Tiếp nhận thông tin từ cấp trưởng phòng, lập kế hoạch thực hiện:
- Tiếp nhận thông tin , yêu cầu từ cấp trưởng phòng.
- Hoạch định công việc cụ thể cho các nhân sự trong bộ phận.
- Xây dựng và xét duyện các quy trình nội bộ, các quy trình phối hợp với các bộ phận, phòng ban khác.
- Quản lý, giám sát tổng thể các dự án - từ nhân sự, ngân sách, kế hoạch, nguyên vật liệu và tiến độ dự án.
2. Giám sát theo dõi triển khai công việc:
- Quản lý, lập kế hoạch, kiểm soát dự toán thi công.
- Kiểm soát việc thực hiện chi phí trong quá trình thực hiện dự án
- Trực tiếp giám sát đánh giá năng lực nhà thầu, và hệ thống thiết bị.
- Phân công công việc cho nhân viên trực thuộc bộ phận.
- Chịu trách nhiệm với cấp trên về tiến độ thi công chất lượng dự án.
- Vận hành chạy thử hệ thống thiết bị sau khi hoàn thiện lắp đặt, đánh giá.
- Kiểm tra thiết bị đánh giá , lập kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thiết bị cho khối sản xuất
3. Báo cáo:
- Thiết lập và hướng dẫn hệ thống file báo cáo cho nhân viên trong bộ phận.
- Báo cáo tiến độ & công việc cho cấp trưởng phòng.
4. Đào tạo & đánh giá nhân sự trong bộ phận:
- Tiếp thu những ý kiến đóng góp, phản hồi của công nhân và trình lên cấp trưởng phòng xem xét.
- Tạo môi trường làm việc cạnh tranh thúc đẩy các lợi thế của từng nhân viên.
- Làm các báo cáo công việc định kỳ, theo quy định của công ty.
- Thúc đẩy việc phát triển năng lực, chuyên môn của nhân viên và làm chủ công nghệ phục vụ nhu cầu cải tiến của nhà máy.

Nhà máy S&S Glove, Lô 4, Đường D6, KCN Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất đỏ, Tỉnh BRVT.
Việt Nam
31/07/2022

KỸ SƯ TỰ ĐỘNG HÓA - HỆ PHỤ TRỢ

1 vị trí đang tuyển

1. Hệ thống PLC:
- Lắp đặt, cài đặt lập trình PLC, HMI, SCADA hướng dẫn vận hành cho nhân viên.
- Phối hợp triển khai các dự án MES, ERP với các bộ phận liên quan.
- Kiểm tra đánh giá và xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến tự động hóa.
- Sửa chữa bảo trì thiết bị.
- Lập kế hoạch công việc thực hiện dự án.
- Kiểm tra hệ thống bản vẽ , kiểm tra năng lực thi công nhà thầu.
- Kiểm tra hệ thống thiết bị , các hồ sơ liên quan, CO, CQ thiết bị , đánh giá hệ thống thiết bị.
- Kiểm tra giám sát thi công , chất lượng thiết bị từ nhà cung cấp thực hiện dự án.
- Giám sát, kiểm tra quá trình nhà thầu thi công, triển khai các công việc tại hiện trường. Ghi chép quá trình giám sát kiểm tra theo đúng quy định.
- Phối hợp các phòng ban liên quan cùng triển khai thực hiện dự án.
2. Công việc khác:
- Tham gia xây dựng và phát triển các giải pháp liên quan đến ứng dụng trong nhà máy.
- Thực hiện phân tích các yêu cầu để đưa ra phướng án giải pháp tối ưu trong sản xuất.
- Thực hiện các công việc theo yêu cầu.
- Tham gia viết các tài liệu giải pháp, tài liệu hướng dẫn, tài liệu kỹ thuật.

Nhà máy S&S Glove, Lô 4, Đường D6, KCN Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất đỏ, Tỉnh BRVT.
Việt Nam
30/04/2022

KẾ TOÁN TRƯỞNG

1 vị trí đang tuyển

- Tham gia xây dựng quy trình, quy chế hoạt động của phòng Tài chính kế toán
- Quản lý, giám sát, phân công công việc nhân sự kế toán ở nhà máy.
- Kiểm soát hoạt động kế toán phát sinh ở nhà máy (Liên quan đến giá thành, mua hàng, bán hàng….)
- Hỗ trợ, hướng dẫn, đào tạo nhân sự trực tiếp các phần vận hành ở nhà máy.
- Cập nhật, phổ biến quy định mới của nhà nước liên quan đến kế toán, thuế
- Thực hiện báo cáo quản trị theo yêu cầu 

Nhà máy S&S Glove, Lô 4, Đường D6, KCN Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất đỏ, Tỉnh BRVT.
Việt Nam
30/06/2022

Giám Đốc Kinh Doanh

1 vị trí đang tuyển

1. Phát Triển Kinh Doanh:
• Tư vấn và báo cáo cho Ban Giám Đốc về Chiến Lược và Kế Hoạch Kinh Doanh. Xây dựng, thực hiện và giám sát các kế hoạch để hoàn thành vượt mức hoặc đạt được các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra dối với từng quốc gia/khu vực nhất định.
• Nghiên cứu thị trường và kết nối với các Tổ Chức/Hiệp Hội Y Tế, Bệnh Viện, Triển Lãm/Hội Nghị/Truyền Thông có liên quan để liên tục mở rộng thị phần. Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp và lâu dài với các nhóm khách hàng/đối tác.
• Xây dựng và tối ưu hóa Ngân Sách Kinh Doanh. Thiết lập, điều chỉnh giá sản phẩm và xây dựng chỉ tiêu doanh thu/chính sách hoa hồng cho từng Kênh Bán Hàng/Nhà Phân Phối/Cộng Tác Viên.
• Xây dựng, phê duyệt và kiểm soát chặt chẽ các hợp đồng thương mại phù hợp với tiêu chuẩn Luật Pháp trong và ngoài nước.


2. Quản Lý Đội Ngũ:
• Quản lý Đội Ngũ Kinh Doanh để các cá nhân đạt và vượt mục tiêu doanh số đã xác định của họ. Đánh giá định kỳ kết quả làm việc của nhân viên và xây dựng giải pháp cải tiến đội ngũ kịp thời.
• Hỗ trợ Phòng Nhân Sự trong các hoạt động liên quan đến tuyển dụng, duy trì và phát triển Đội Ngũ Kinh Doanh như: định biên số lượng nhân viên cần thiết cho đội ngũ kinh doanh để đáp ứng cho các Kế Hoạch Kinh Doanh, xây dựng Bản Mô Tả Công Việc cho từng vị trí trong đội ngũ, định hướng và đào tạo nâng cao nghiệp vụ kinh doanh, đào tạo hội nhập cho những nhân viên mới gia nhập vào đội ngũ, …

3. Phát Triển Tổ Chức:
• Phối hợp với các Giám Đốc của các phòng ban khác để thực thi các Chiến Lược Kinh Doanh và cải tiến các vấn đề về Chất Lượng Sản Phẩm, Quy Trình Nội Bộ, Trách Nhiệm Xã Hội, Dịch Vụ Khách Hàng, …

Nhà máy S&S Glove, Lô 4, Đường D6, KCN Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất đỏ, Tỉnh BRVT.
Việt Nam

CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

1 vị trí đang tuyển
  • Phối hợp với các phòng ban liên quan lên kế hoạch và triển khai hoạt động nghiên cứu thị trường, hoạt động Marketing về ngành găng tay
  • Lập bảng khảo sát, tiến hành khảo sát và phân tích các thông tin, dữ liệu về khách hàng, đối thủ và diễn biến thị trường
  • Nghiên cứu kỹ các sản phẩm và đối thủ cạnh tranh
  • Lập báo cáo về định hướng sản phẩm, nhu cầu khách hàng, tình hình thị trường
  • Đề xuất các thay đổi về sản phẩm/dịch vụ, định hướng tiếp cận khách hàng dựa trên kết quả khảo sát
  • Dự kiến rủi ro và đề xuất phương án
  • Làm việc với các đối tác cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường để có các dữ liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu – báo cáo.
  • Liên tục cập nhật xu hướng thị trường và nghiên cứu
  • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên


Nhà máy S&S Glove, Lô 4, Đường D6, KCN Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất đỏ, Tỉnh BRVT.
Việt Nam

XE NÂNG

Vận chuyển thành phẩm xuất kho:
- Chuẩn bị thành phẩm trong kho đúng số lượng và đúng đơn hàng trước khi xuất.
- Vận chuyển thành phẩm lên bệ trong quá trình chất thành phẩm lên Container.
- Vận chuyển nguyên liệu hóa chất nhập kho đúng theo quy định.
- Bảo quản xe nâng trong ca làm việc.
- Hỗ trợ làm các công việc khác thuộc bộ phận theo sự điều động của cấp quản lý,tùy theo tình hình thực tế trong quá trình sản xuất.

Nhà máy S&S Glove, Lô 4, Đường D6, KCN Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất đỏ, Tỉnh BRVT.
Việt Nam
31/07/2022

NHÓM TRƯỞNG QC

- Kiểm soát cơ sở vật chất trong phòng thử nghiệm, theo dõi kế hoạch hiệu chuẩn và liên hệ với bên ngoài để hiệu chuẩn bên ngoài theo yêu cầu của cấp trên
- Kiểm tra và hướng dẫn nhân viên lập bản tiêu chuẩn kiểm tra, hướng dẫn thao tác, file kiểm soát chất lượng.
- Giám sát và kiểm tra thông tin kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, nhập thông tin lên hệ thống
- Kiểm tra dữ liệu thử nghiệm, mẫu tới hạn, giám sát chất lượng trong công đoạn, phán định và theo dõi biện pháp xử lý khi phát sinh bất thường
- Đưa ra các ý kiến cải tiến quy trình vận hành, chất lượng sản phẩm
- Xử lý, đưa ra các giải pháp, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình giám sát
- Thực hiện các yêu cầu khác của cấp trên bàn giao.

Nhà máy S&S Glove, Lô 4, Đường D6, KCN Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất đỏ, Tỉnh BRVT.
Việt Nam
31/07/2022