CÔNG TY CỔ PHẦN S&S GLOVE Phiên bản Odoo 15.0-20220425

Thông tin về CÔNG TY CỔ PHẦN S&S GLOVE một ứng dụng của Odoo, hệ thống ERP mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Odoo 15 HR Payroll
Payroll For Odoo 15 Community Edition
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Ngày nghỉ
Allocate PTOs and follow leaves requests
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Asset Management
HRM DG Năng lực
HRM Contract Module
HRM OD Module
HRM TA Module
Bảo trì
Theo dõi thiết bị và quản lý các yêu cầu bảo trì
Tài liệu hướng dẫn
eLearning
Quản lý và xuất bản nền tảng eLearning
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Lịch
Lịch trình gặp mặt nhân viên
Khảo sát
Tạo khảo sát và phân tích câu trả lời
Bảng thông tin
Xây dựng bảng thông tin của riêng bạn
Chấm công
Kiểm soát việc ra vào của nhân viên
Quản lý Kỹ năng
Quản lý kỹ năng, kiến thức và lý lịch của nhân viên của bạn
Đăng tuyển công việc trên web
Quản lý quá trình tuyển dụng online của bạn
Hợp đồng lao động